AktualnościZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2017 ROK

3 lutego 2018 roku obyło się zebranie sprawozdawcze za 2017 rok Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawigudzie, na którym podsumowaliśmy działalność naszej straży w ubiegłym roku i przedstawiliśmy plany na rok obecny. Na zebraniu zostały oficjalnie wręczone legitymacje dla 4 nowych członków. Przekazaliśmy także serdeczne podziękowania dla Pani Wójt Ireny Derdoń oraz Prezesa firmy ALNEA Pana Krzysztofa Kamińskiego za współpracę z naszą jednostką oraz zgodę na wyjazdy pracowników do działań ratowniczo-gaśniczych w godzinach pracy.

Nasza jednostka wyjeżdżała do zdarzeń 65 razy, w tym do 45 miejscowych zagrożeń oraz do 20 pożarów.

Do zdarzeń najczęściej wyjeżdżali druhowie:
- Paulina Kononowicz 54 wyjazdy
- Kordek Rafał 47 wyjazdów
- Kordek Krzysztof 44 wyjazdy
- Szymczyk Michał 36 wyjazdów
- Wąsiewski Przemysław 36 wyjazdów
- Hincman Mariusz 32 wyjazdy

           >>ZDJĘCIA<<

1% podatku  
Chcielibyśmy bardzo podziękować za przekazany nam 1% podatku dochodowego za 2016 rok, który wynosi 4045,83 zł. Spośród jednostek OSP, które otrzymały 1%, jest to czwarty wynik w województwie warmińsko-mazurskim i drugi w powiecie olsztyńskim.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE!!

Dzięki tym środkom możliwy będzie zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla naszej jednostki 🚒


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie ogłosiła nabór dla 16 stanowisk służbowych do KM PSP Olsztyn
>>szczegółowe informacje o naborze<<


ĆWICZENIA POWIATOWE W MICHELIN POLSKA S.A.
2
6 września 2017 roku około godziny 13.00 zostały przeprowadzone Ćwiczenia Powiatowe Komendanta Miejskiego w Olsztynie na obiekcie Michelin Polska S.A., w których braliśmy udział zastępem [309N53]
>>ZDJĘCIA<<

NOCNE ĆWICZENIA NA LODZIE 24.02.2017
24 lutego w naszej jednostce odbyły się nocne ćwiczenia z ratownictwa lodowego na jeziorze Wymój. Ćwiczyliśmy wydobywanie poszkodowanych z wody z wykorzystaniem sani lodowych. Serdeczne podziękowania dla chłopaków z Akademicki Klub Płetwonurków Skorpena - Czarek, Wojtas i Michał, za poświęcony czas i cenną lekcję, którą będziemy mogli wykorzystać podczas działań ratowniczych.
>>ZDJĘCIA<<

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2016 ROK
Dnia 11.02.2017 w naszej jednostce odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2016. Podczas spotkania legitymacje członkowskie odebrało 5 druhów, oficjalnie swoją służbę na stanowisku Prezes OSP zakończył druh Krzysztof Szpera, serdecznie dziękujemy za 26 lat czynnej i oddanej posługi.
Jego miejsce zajął druh Marcin Michałkiewicz, zarząd powiększył się także o jedną osobę, druh Mariusz Hincman objął stanowisko członka zarządu.

Nasza jednostka w 2016 roku uczestniczyła w 78 zdarzeniach - w tym 24 pożary oraz 54 miejscowe zagrożenia. Do zdarzeń najczęściej wyjeżdżali:
-Kononowicz Paulina 52 razy,
-Kordek Krzysztof 47 razy,
-Kordek Rafał 43 razy,
-Szymczyk Michał 43 razy,
-Wąsiewski Przemysław 38 razy.


1% PODATKU
Serdecznie dziękujemy za przekazany nam 1% podatku dochodowego za 2015 rok. Dzięki Wam pozyskaliśmy 7938,66 zł i jest to najlepszy wynik w województwie warmińsko-mazurskim! Pieniądze zostaną wydane na zakup sprzętu
ratowniczo-gaśniczego oraz szkolenie druhów.
Pozostało nam tylko walczyć o wynik krajowy

DZIĘKUJEMY!!!

więcej informacji na www.zosprp.olsztyn.pl


SPRAWDZENIE ZAKŁADU NA TERENIE GMINY STAWIGUDA
26 września 2016 roku nasza jednostka uczestniczyła w procesie sprawdzenia zakładu z terenu gminy Stawiguda pod względem spełnienia przepisów przeciwpożarowych. Kontroli dokonywała KM PSP Olsztyn, nasze zadanie polegało na sprawdzeniu prawidłowego działania zbiornika na wodę do celów gaśniczych.

>>ZDJĘCIA<<

FESTYN "BEZPIECZNY I ZDROWY PRZEDSZKOLAK"
Dnia 8 czerwca 2016 roku na placu Przedszkola w Stawigudzie odbył się festyn "Bezpieczny i zdrowy przedszkolak", w którym brały udział służby chroniące życie, zdrowie i mienie - straż pożarna, zespół ratownictwa medycznego, policja oraz straż leśna.

>>ZDJĘCIA<<


ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
ZA ROK 2015
Dnia 12 marca 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze za rok 2015.
Nasza jednostka w 2015 roku wyjeżdzała do zdarzeń 67 razy.

Podczas zebrania został wybrany Zarząd na podstawie nowego Statutu OSP Stawiguda. W skład Zarządu wchodzą:
Krzysztof Szpera - Prezes
Przemysław Wąsiewski - Wiceprezes Naczelnik
Marcin Michałkiewicz - II Wiceprezes
Sebastian Skibowski - Zastępca Naczelnika
Paulina Kononowicz - Skarbnik
Łukasz Matysiak - Sekretarz
Krzysztof Kordek - Gospodarz

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
Kamil Wieczorek - Przewodniczący
Zdzisław Płócienniczak - członek
Marcin Niemierza - członek

Podczas zebrania zostały także wręczone odznaczenia za wysługę lat oraz legitymacje członkowskie dla nowych druhów.
>>ZDJĘCIA<<


GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ OSP
Dnia 23 kwietnia 2016 roku w Publicznym Gimnazjum w Stawigudzie odbył się Turniej Piłki Siatkowej drużyn OSP Gminy Stawiguda o puchar Wójta.

Naszą drużynę reprezentowali:
Wąsiewski Przemysław
Hincman Mariusz
Michałkiewicz Marek
Szymczyk Michał
Wieczorek Kamil
Alancewicz Łukasz
Lejk Nikodem
Lubiejewski Kacper

WYNIKI TURNIEJU:
I miejsce - OSP Stawiguda
II miejsce - OSP Bartąg
III miejsce - OSP Gryźliny
>>ZDJĘCIA<<


KONTROLA GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ
Dnia 20 kwietnia 2016 roku w naszej jednostce odbyła się niezapowiedziana kontrola gotowości bojowej.
Jednostkę podczas kontroli reprezentował zastęp w składzie:
Kordek Krzysztof - kierowca
Matysiak Łukasz - dowódca
Wąsiewski Przemysław - strażak ratownik
Kononowicz Paulina - strażak ratownik
Hincman Mariusz - strażak ratownik
Skibowski Sebastian - strażak ratownik
Założenie bojowe podczas inspekcji polegało na pozorowanych wypadku samochodu osobowego z dwiema osobami poszkodowanymi.
Sprawdzono także stan techniczny pojazdów, dbałość o sprzęt i dokumentację operacyjną, które nie budziły zastrzeżeń.
Otrzymaliśmy ocenę bardzo dobrą (5) - uzyskaliśmy 46 punktów na 50 możliwych.

Upamiętnienie przez strażaków OSP
1050 rocznicy Chrztu Polski
Dnia 14 kwietnia 2016 roku o godzinie 20.25 nasza jednostka rozpaliła ognisko - symbol jedności narodowej oraz obecności Ducha Świętego. Było to ogólnopolskie przedsięwzięcie Związku Podhalan i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
>>ZDJĘCIA<<


  

ZMIANY W STATUCIE OSP STAWIGUDA

W zakładce STATUT znajduje się aktualny projekt statutu OSP Stawiguda do uchwalenia na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 12 marca 2016r.,
z którym należy się zapoznać.
POKAZ PIERWSZEJ POMOCY

Dnia 27 stycznia 2016 roku, w ramach ferii zimowych, naszą jednostkę odwiedziła grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej w Stawigudzie. Celem wizyty było szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
>>ZDJĘCIA<<

ĆWICZENIA Z RATOWNICTWA LODOWEGO
9 stycznia 2016 roku odbyły się ćwiczenia z ratownictwa wodno-lodowego na Jeziorze Plusznym. W realizacji ćwiczeń pomogli nam nurkowie - Czarek i Wojtek, z Akademickiego Klubu Płetwonurków Skorpena.
>>ZDJĘCIA<<


DNI OTWARTE OSP STAWIGUDA
Dnia 10 i 11 października 2015 roku odbyły się Dni Otwarte OSP Stawiguda.
Dzień pierwszy
Dzień drugi


DNI OTWARTE OSP STAWIGUDA
10-11 października 2015 r.
plakat


Kontrola gotowości operacyjnej
Dnia 24 czerwca 2015 roku odbyła się w Naszej jednostce całkowicie niezapowiedziana kontrola gotowości operacyjnej.
Jednostkę podczas kontroli reprezentował zastęp w składzie:
Wąsiewski Przemysław - dowódca
Kordek Krzysztof - kierowca
Stempliński Zbigniew - strażak ratownik
Kordek Rafał - strażak ratownik
Skibowski Sebastian - strażak ratownik
Uzyskaliśmy najlepszą ocenę z pośród jednostek OSP działających na terenie Gminy Stawiguda, ocena bardzo dobra (5), uzyskaliśmy 47 punktów na 50 możliwych.
Założenie bojowe  podczas inspekcji polegało na pozorowanym wypadku samochodu osobowego, który uderzył w latarnię.
Sprawdzano także stan techniczny pojazdów oraz dbałość o sprzęt, który jak się okazało nie budzi żadnych zastrzeżeń.
Dokumentacja operacyjna - bez uwag.


Ćwiczenia
Dnia 19 czerwca 2015 na stadionie w Stawigudzie odbyły się ćwiczenia na nowym samochodzie ratowniczo-gaśniczym MAN TGM 18.340. Rozstawiliśmy także zbiornik Z2,5 i tankowaliśmy samochód przy użyciu linii ssawnej.
Mieliśmy okazję przetestować nasze nowe hełmy i ubrania specjalne firmy Rosenbauer.

Korzystając z okazji rozstawionego zbiornika Z2,5 przeprowadziliśmy chrzest bojowy :)
>>ZDJĘCIA<<


Gminne Obchody Dnia Strażaka 30 maja 2015 r.
Dnia 30 maja 2015 roku odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka wraz z przekazaniem samochodów ratowniczo-gaśniczych jednostkom OSP Gminy Stawiguda.
>>RELACJA I ZDJĘCIA<< (KM PSP Olsztyn)

Gminne Obchody Dnia Strażaka 30 maja 2015 r.
plakat


Zebranie sprawozdawcze za rok 2014
Dnia 7 lutego 2015 roku o godzinie 16.00 odbędzie się zebranie sprawozdawcze za rok 2014.Zebranie sprawozdawcze za rok 2013

Dnia 22 lutego 2014 roku o godzinie 16.30 odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2013.
>>ZDJĘCIA<<


Ćwiczenia na lodzie
Dnia 25 stycznia 2014 roku odbyły się ćwiczenia na lodzie na Jeziorze Dłużek.

 >>ZDJĘCIA<<
  

Odwiedziny Skautów
Dnia 14 lipca 2013 r. naszą jednostkę odwiedzili Skauci Europy z 18. i 19. Gromady Warszawskiej z Rembertowa. Podziękowali za życzliwość, otwartość i pomoc w zorganizowaniu obozu letniego.
>>ZDJĘCIA<<

Dzień Strażaka
Dnia 4 maja 2013 r. w naszej jednostce obchodziliśmy Dzień Strażaka. Obchody rozpoczęliśmy mszą świętą, następnie w naszej remizie odbyła się część oficjalna, a po niej ognisko i grill. Na zakończenie każda jednostka zasadziła swoje drzewko.

>>ZDJĘCIA<<


Gminny turniej siatkówki halowej OSP 2013
Dnia 21 kwietnia 2013 r. w Stawigudzie odbył gminny turniej w siatkówce halowej. W turnieju brały udział 4 jednostki z naszej gminy. Po turnieju pod naszą strażnicą było ognisko z kiełbaskami.

I miejsce - OSP Stawiguda
II miejsce - OSP Pluski
III miejsce - OSP Gryźliny 2
IV miejsce - OSP Bartąg 1
V miejsce - OSP Gryźliny 1 i OSP Bartąg 2

>>ZDJĘCIA<<


Ćwiczenia na lodzie
14 kwietnia 2013 r. odbyły się ćwiczenia z deską lodową na Jeziorze Łańskim.
 
>>ZDJĘCIA<<
 
 

Lany Poniedziałek w Straży :)
poniedziałek         >>ZDJĘCIA<<Adoracja przy Grobie Pańskim
W dniach 29-31 marca 2013 r. strażacy z naszej jednostki brali udział w warcie przy Grobie Pańskim w Kościele św. Jakuba w Stawigudzie.

>>ZDJĘCIA<<


Powiatowy turniej OSP siatkówki halowej 2013
Dnia 23 marca 2013 r. w Gietrzwałdzie odbył się kolejny turniej siatkówki halowej OSP powiatu olsztyńskiego. W turnieju brało udział 6 drużyn. OSP Stawiguda zajęła III miejsce.
Statuetkę najlepszego rozgrywającego otrzymał Marcin Niemierza.

Naszą drużynę reprezentowali:
- Mariusz Hincman
- Sebastian Matysiak
- Marek Michałkiewicz
- Marcin Niemierza
- Przemysław Wąsiewski
- Kamil Wieczorek


I miejsce - OSP Kieźliny
II miejsce - OSP Unieszewo
III miejsce - OSP Stawiguda
IV miejsce - OSP Gietrzwałd
V miejsce - OSP Barczewo
VI miejsce - OSP Bartąg

>>ZDJĘCIA<<


Zebranie sprawozdawcze
Dnia 25 stycznia 2013 r. o godz. 18.00 odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2012.
Nasza jednostka w 2012 r. wyjeżdżała do zdarzeń 71 razy.

>>ZDJĘCIA<<Wigilia
Dnia 22 grudnia 2012 r. o godz. 17.00 w naszej strażnicy odbyło się Spotkanie Opłatkowe.

 >>ZDJĘCIA<<Powiatowy turniej OSP w siatkówce halowej

Dnia 17 listopada 2012 r. w Gietrzwałdzie odbył się turniej siatkówki halowej.
W turnieju brało udział 5 drużyn.

Naszą drużynę reprezentowali:
-Przemysław Jakub Wąsiewski
-Mariusz Hincman
-Przemysław Matysiak
-Sebastian Matysiak
-Marek Michałkiewicz
-Kamil Wieczorek

OSP Stawiguda została wicemistrzem Powiatu.
I miejsce - OSP Kieźliny
II miejsce - OSP Stawiguda
III miejsce - OSP Gutkowo
IV miejsce - OSP Unieszewo
V miejsce - OSP Gietrzwałd

>>ZDJĘCIA<<


Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego
MAN TGM 13.290
Dnia 19 października 2012 przy strażnicy w Stawigudzie odbyło się oficjalne przekazanie naszego
nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM 13.290.

W uroczystości wzięli udział:

- Urszula Pasławska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu

- mł. bryg. Michał Kamieniecki– Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

- dh Grzegorz Kniefel - V-ce Prezes ZOW ZOSP RP w Olsztynie

- Mirosław Pampuch - Starosta Powiatu Olsztyńskiego

- Teodozy Jerzy Marcinkiewicz – Wójt Gminy Stawiguda

- Jan Mackiewicz – Przewodniczący Rady Gminy Stawiguda

- Henryk Łańko – Członek Zarządu Radia Olsztyn

- mł.bryg. Andrzej Górzyński – Komendant Miejski PSP

- st.bryg. Andrzej Ratyński – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

- Radni Gminy Stawiguda

- Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Stawiguda

-
ks. Norbert Bujanowski - Kapelan Gminny ZOSP RP w Stawigudzie
-
dh Stanisław Pisarski - Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP Gminy Olsztynek

Koszt zakupu pojazdu wyniósł 725 tys. zł
- Budżet Gminy Stawiguda - 330 tys. zł
- Dotacja z Komendy Głównej PSP w ramach KSRG – 145 tys. zł
- Dotacja z Komendy Głównej PSP pozyskana od firm ubezpieczeniowych - 100 tys. zł
- Dotacja pozyskana przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie – 150 tys. zł

>>ZDJĘCIA<<


Poświęcenie nowego samochodu
Dnia 14 października 2012 r. w Kościele w Stawigudzie odbyło się poświęcenie naszego nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN TGM 13.290.


>>ZDJĘCIA<<Dodano 23-06-2012

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej14 lipca godz. 1000 
14 lipca 2012 r. będziemy obchodzić 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawigudzie, start o godzinie 10-tej przy jednostce OSP, następnie odbędzie się msza święta oraz akademia.