JAKA SOL?

Wspominałem już, że organizm człowieka nie potrafi sam syntetyzować, między innymi w procesach reakcji enzymatycznych, ważnych dla organizmu mikroelementów. Podałem zawartość ważniejszych biopierwiastków w poszczególnych produktach spożywczych. Jeden z tych produktów zasługuje jednak na bardziej szczegółowe omówienie, gdyż używamy go na co dzień w gospodarstwie domowym – jest nim sól.

Sól zwaną stołową, w zależności od jej pochodzenia, podzielić można na naturalną (sól kamienna, sól odparowywana z mórz i słonych jezior lub roztworów soli kopalnej) oraz sól chemicznie oczyszczoną ługiem sodowym. Ta pierwsza zawiera w sobie niemal pełny skład anionów i kationów znajdujących się w tkankach i płynach ustrojowych człowieka. Analiza tej drugiej wykazuje prawie wyłącznie chlorek sodu (NaCl), niewiele wodorotlenku sodu i… brak biopierwiastków.

Tymczasem społeczeństwa krajów wysoko rozwiniętych preferują mało wartościową zdrowotnie sól białą, a tę szarą najbogatszą w pierwiastki śladowe dodają do pożywienia zwierzętom hodowlanym.

W czasach kiedy naukowcy wielu krajów zastanawiają się, jak uzupełnić w pożywieniu rosnące niedobory biopierwiastków, by zapobiec katastrofalnemu rozwojowi chorób, Polska dysponuje prawdziwym skarbem – kopalną solą wielicką i bocheńską.

Profesor Julian Aleksandrowicz w swojej książce „Nie ma nieuleczalnie chorych” pisze: Fakt, że gdy pod wpływem głębokich przemian społecznych w krajach o wysokiej cywilizacji technicznej zmieniły się formy konsumpcji, a białe pieczywo, biały rafinowany cukier, biała oczyszczana chemicznie sól itd. stały się symbolem wyższego statusu ekonomicznego i tym samym powszechnego spożycia – nastąpiło stopniowe obniżenie podaży biopierwias- tków. Pojawiły się wówczas skutki ich deficytu w postaci tzw. chorób cywilizacyjnych. Nie można oprzeć się wrażeniu, że najniższe z europejskich stolic wskaźniki zawałów jakie ma Sofia a najwyższe Helsinki, są uwarunkowane właśnie podażą mikroelementów za pośrednictwem soli stołowej. Ludność obu tych miast odżywia się podobnie: białe pieczywo jest powszechne w Bułgarii i w Finlandii, ale Bułgaria otrzymuje sól z odparowanej soli morskiej, bogatej w biopierwiastki, a wodę ma twardą, bogato zmineralizowaną.

Myślę, że najważniejszy czas docenić naturalną sól kamienną również i w naszych domach! Tym bardziej, że ostatnio w sklepach pojawiła się sól magnezowa z Inowrocławia oraz cenna kompozycja soli najbogatszych z mikroelemechy – „BIOSOL”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>