Powierzchniowa bariera elektryczna naszego organizmu

Największa koncentracja jonów (do kilku tysięcy na 1 cm ) z dużą przewagą jonów ujemnych występuje na otwartych przestrzeniach: nad polem czy morzem, w lesie i w górach. W miastach ogólna liczba jonów w 1 cm powietrza wynosi zaledwie kilkaset, a dominują tu jony dodatnie.

Powietrze jonizuje się ujemnie szczególnie intensywnie w czasie opadów deszczu, śniegu, wówczas gdy na drzewach osiada szron. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają systematyczne, choćby sobotnio-niedzielne, wyjazdy za miasto na „łono natury”. Zrozumiałym staje się też fakt, że niektórzy z nas lubią spacerować w czasie padającego deszczu czy śniegu.

I jeszcze jedna uwaga: powierzchniową barierę elektryczną naszego organizmu znacznie osłabia noszenie ubrania, szczególnie bielizny o elektrostatyce dodatniej, a więc z wszelkiego rodzaju sztucznych włókien. Spośród włókien naturalnych bardzo korzystnie oddziaływuje na nas len, wzbogacając w elektrony, które pobiera z wody w czasie prania.

Naukowcy zaalarmowani rosnącym w dużych skupiskach ludzkich deficytem jonów ujemnych konstruują do ich wytwarzania generatory ozonu i inne urządzenia techniczne. Urządzenia te stosuje się już w szpitalach, instaluje w niektórych zakładach przemysłowych, przede wszystkim w kopalniach. Jonizatory techniczne są jednak jeszcze zbyt kosztowne i nie zawsze doskonałe, warto więc zwrócić uwagę na nie mniej skuteczne jonizatory naturalne. Oto kilka prostych sposobów zwiększenia ilości jonów ujemnych w naszym mieszkaniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>