TWARZ SŁOŃCA

Słońce jako najbliższa gwiazda stanowi główne źródło energii. Jest ono ciałem w czwartym stanie skupienia materii – czyli plazmą o kształcie zbliżonym do kuli – składającym się przede wszystkim z wodoru (aż 72,7 procent masy), helu, tlenu, węgla, azotu i innych pierwiastków występujących również na Ziemi.

Potężna energia słoneczna powstaje w reakcjach termojądrowych przemiany wodoru w hel i przenika w przestrzeń międzyplanetarną. Do powierzchni naszej planety dociera tylko mała część tej energii, bowiem duży procent promieniowania zostaje zatrzymany w poszczególnych warstwach atmosfery.

Interesujące nas najbardziej promieniowanie optyczno-cieplne dzielimy na trzy zakresy widma: niewidzialny nadfioletowy (290- 400 nm), stanowiący zaledwie 7 procent widzialny zakres od fioletu do czerwieni (400 – 750 nm) – około 45 procent docierającej do nas energii oraz niewidzialny podczerwony (750 – 24 000 nm) – również około 45 procent.

Do powierzchni Ziemi dociera tak zwane promieniowanie bezpośrednie i rozproszone. Pierwsze, czyli bezpośrednie, występuje tylko przy bezchmurnej pogodzie lub przy słabym zachmurzeniu, a jego natężenie zmienia się w zależności od wysokości Słońca w ciągu roku i w porze dnia. Największe natężenie obserwujemy późną wiosną i latem oraz od wschodu do południa. Część bezpośrednich promieni przy zderzeniu w atmosferze z cząsteczkami gazów i aerozoli (na przykład pary wodnej, pyłów i innych zanieczyszczeń) traci prostoliniowy kierunek rozchodzenia się i rozprasza na wszystkie strony. Takie zjawiska jak zachmurzenie zwiększają to rozproszenie nawet trzy, czterokrotnie.

Promienie słoneczne, szczególnie w zakresie nadfioletu, oddzia- ływują bardzo korzystnie na organizm. Fala świetlna składa się bowiem z małych porcji energii zwanych kwantami lub fotonami, które mogą być w całości przekazane pojedynczemu atomowi czy cząsteczce, a właśnie przepływający przez nasze ciało życiodajny strumień elektronów „przepychany” jest energią fotonów, pochodzących w większości z promieniowania słonecznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>