WITAMINA – ZNACZY ZYCIE CZ. II

W profilaktyce, w codziennym żywieniu „pigułki ‚ nie zawsze wytrzymują próbę czasu, gdyż najbardziej życiodajne, najlepiej przez nas przyswajane są witaminy pochodzące z naturalnego źródła. Syntetyczne spełniają swoje funkcje w leczeniu niektórych ostrych stanów chorobowych, na co dzień natomiast powinniśmy pobierać witaminy poprzez prawidłowo dobrane pożywienie.

Ile zatem, jakich witamin i w jakich produktach powinniśmy codziennie dostarczać naszemu organizmowi, aby mógł funkcjonować prawidłowo? Bez wysokowitaminowego żywienia, przestrzega- nego z żelazną konsekwencją, nie ma co marzyć o utrzymaniu kondycji fizycznej, pogodnego nastroju i w ogóle dobrego zdrowia.

Znany propagator ziołolecznictwa – Witold Poprzęcki – twierdził, że główną przyczyną powstawania wielu chorób, szczególnie tych cywilizacyjnych, jest „zagłodzenie witaminowe organizmu .

Cytowany już Marian Lemejda przed kilkudziesięciu laty tak określił stan organizmu przy dostatku witamin i w stanie ogólnej awitaminozy: O ile dbamy o należyty dowóz życianów, wówczas następuje synergia – kolaboracja – współpraca – zdrowie – równowaga duchowa – opanowanie – śmiałość – jasność umysłu – logiczność i celowość postępowania i zdolność koncentracji. Brak bowiem życianów lub choćby tylko jednego życianu wywołuje w organizmie – antagonizm – nadwrażliwość – przeczulenie – depresję duchową – bezsenność – rozproszenie myśli – brak koncentracji – niemożliwość trafnej oceny zjawisk – zdenerwowanie – podniecenie – osłabienie – ogólne wycieńczenie…

A oto wykaz witamin, określenie ich znaczenia dla poszczególnych funkcji życiowych naszego organizmu i produktów żywnościowych, które je zawierają. Witaminy czasami pobieramy z pożywienia w formie tzw. prowitamin, to jest związków, z których organizm jest w stanie sam wyprodukować poszczególne katalizatory przemiany materii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>